otsveroneuvonta

Verotarkastukset

Avustan yrityksiä verotarkastuksen aikana käytävissä keskusteluissa. Valvon että tarkastuksen aikana ei vääristellä asioiden todellista tilaa.
Avustan osallistumalla alku- tai loppukeskusteluun. Keskusteluihin osallistuminen on tehokas tapa turvata yhtiön etu.
Lähtökohtaisesti lienee niin että meidän tulee luottaa ihmisiin, joiden kanssa joudumme tekemisiin päivittäin. On luotettava liikekumppaniin ja viranomaiseen. Hallintolaki ja verolakien perusteella laaditut verohallinnon ohjeetkin vaativat veroviranomaista ohjaamaan ja opastamaan – ei tekemään kupruja. Tästä huolimatta olen liiankin usein joutunut toteamaan tosiasioiden vääristyvän niin, että ne ovat vahingoksi yrittäjälle

Laadin vastineet ja valituskirjelmät. 

  • Valvon, että mahdollista kirjanpidon virheiden vaikutusta ei vääristellä.

  • Että tarkastuksessa noudatetaan niin verolakeja kuin muutakin lainsäädäntöä ja hyvää verotarkastustapaa.

  • Valvon muiden verotarkastukseen liittyvien viranomaisten menettelyn lainmukaisuutta.

  • Laadin lisäselvitykset, vastineet ja oikaisuvaatimukset.

  • Laadin valituskirjelmät hallinto-oikeudelle ja avustan yhtiötä suullisessa käsittelyssä.

  • Jos ja kun viranomaisen menettely antaa aihetta ja yrittäjä sitä pyytää, laadin tutkintapyynnön.